Marja talu
puhkekompleks

Projektid

Projekti nimetus: Marja Talu aida varikatusega väliterrassi rajamine hooajaliste suurürituste korraldamiseks ja põhivara soetus.

Projekti tulemusena laiendatakse teenusevalikut kasvatades seeläbi ettevõtte konkurentsivõimet.

Projekti toetab Euroopa Liit.

 

Projekti nimetus: Marja Talu sauna, väliköögi ja abihoone ehitamine, saunakompleksi ning juurdepääsutee parendamine.

Projekti tulemusena lahendatakse arengu kitsaskoht, laiendatakse teenusevalikut kasvatades seeläbi ettevõtte konkurentsivõimet

Projekti toetab Euroopa Liit.

 

Projekti nimetus: Marja Talu OÜ seadmete ja põhivara soetamine uute toodete ja teenuste väljaarendamiseks ja konkurentsivõime tõstmiseks.

Projekti tulemusena laiendatakse teenuste valikut ning tõstetakse nende kvaliteeti.

Projekti toetab Euroopa Liit.

 

Projekti nimetus: Marja Talu maaküttesüsteemi ja päikesepargi rajamine võrguliitumisega.

Projekti tulemusena võetakse kasutusele taastuvenergia tootmissüsteem.

Projekti toetab Euroopa Liit.

 

Projekti nimetus: Marja talu põhivara soetus teenuste mitmekesistamise kaudu konkurentsivõime tõstmiseks. 

Projekti tulemusena soetati põhivara: 2 pelletgrilli, aurupesur, survepesur, külmkapp, 100 klapptooli, 12 klapplauda, 2 termost 20ltr, hakklihamasin, universaalajam, blender, 2 elektrilist marmiiti, külmkapp, perkolaator.

Projekti teotab Euroopa Liit. 

 

Projekti nimetus: Marja Talu OÜ uuendusliku turismitoote turule toomine äritegevuse mitmekesistamiseks

Projekti tulemusena võetakse kasutusele uus seminariruum koolituste läbiviimiseks, valmib uus funktsionaalne koduleht ja soetatakse põhivara.

Projekti toetab Euroopa Liit.